Make your own free website on Tripod.com

tabitoyona

ก่อนกำหนดการที่จะเริ่มใช้คําอวยพรวันเกิด ทุกคนรู้ไหมว่าประเทศเราเคยได้ใช้บัตรอวยพรมาแล้ว ถ้าจะพูดถึงบัตรอวยพรของไทยที่นิยมเอามาใช้สำหรับส่งมอบคําอวยพรวันเกิดให้บุคคลมากมายนั้น ประเทสไทยเราได้รับวัฒนธรรมมาจากฝรั่งเหมือนกับการทำบัตร ต่างๆหรือว่าพิมพ์การ์ดอวยพรในเทศกาลหลายการ์ดอวยพรที่โบราณกาลที่สุด มิใช่การ์ดอวยพรที่กำหนดคําอวยพรวันเกิด แต่เป็นบัตรแสดงความยินดีเนื่องในวันปี ใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4ได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ 120 กว่าปีก่อนถือว่าส่งผลลัพธ์ให้ประชาชนต่างๆ เริ่มจัดทำบัตรอวยพรกันใน ตอนนั้น 3180915417_61cfa16272.jpg ในช่วงนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การ์ดอวยพรในวันขึ้นปีใหม่แค่นั้นแต่ถ้าว่ายังได้มีการ์ดอวยพรคริสต์มาส บัตรอวยพรวันเกิดที่ขีดเขียนคําอวยพรวันเกิดไว้ในบัตรนั้นรวมไป ถึงบัตรอวยพรที่ใส่ในวันมงคลมากมายรัชกาลที่ 4ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทำธุรกิจกับต่างประเทศพร้อมทั้งเรียนรู้ระเบียบแบบแผนการดำรงชีพของต่างชาติตลอด จนวิทยาการของฝรั่งมากมายหลายอย่าง ในการส่งบัตรแสดงความยินดีที่เจาะจงคําอวยพรวันเกิดของพระองค์นั้น เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไรนั้น ยังไร้ ใบแสดงหลักฐานที่มีความสามารถมายืนกรานได้อย่างชัดเจนมากมายนักแต่ว่าที่ชัดแจ้งที่สุดนั่นก็คือ ได้มีสำเนาที่ทำการคัดลอกคำพระราชทานพรวันขึ้นปีใหม่ในปี พุทธศักราช 2409 ของพระองค์ ซึ่งพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ THE BANGKOK RECORDER ( ที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ) ของหมอบรัด เลย์ตีความได้ว่า ทรงขอส่งบัตรตีพิมพ์อาเศียรพจน์นี้ถึงบรรดากงสุลเจ้าพนักงานกงสุลต่างประเทศพร้อมทั้งชาวต่างชาติที่ทรงคุ้นเคยแบบทั่วถึงกัน